Co to jest celownik kolimatorowy?

Jest to celownik, wykorzystujący zjawisko kolimacji, która polega na uzyskaniu wiązki światła o niskiej rozbieżności. Muszkę i szczerbinkę zastępuje tutaj przyrząd, w którym widzimy czerwoną kropkę. W latach 60 XX wieku wynalazł go niejaki Pan N. Ruder i był to przyrząd określany dzisiaj jako nieprzezroczysty.

Jakie są rodzaje kolimatorów?

Wyróżniamy 3 typy

  1. Nieprzezroczysty
  2. Przezroczysty
  3. Holograficzny

Kolimator nieprzezroczysty – w korpusie znajduje się źródło światła i układ optyczny, który służy do kolimacji wiązki światła. Wiązka światła przebiega równolegle do linii celowania w kierunku oka strzelającego. W nieprzezroczystych celownikach celowanie polega na obserwacji jednym okiem plamki światła, a drugim cel. W efekcie strzelec widzi czerwoną kropkę na celu. To jest rodzaj celowania, który wymaga pewnej wprawy.

Kolimator przezroczysty – jest ulepszoną wersją poprzednika. Tutaj wiązka światła nie jest bezpośrednio kierowana do oka strzelca, ale na specjalny filtr lub specjalne zwierciadło, które kieruje wiązkę w stronę oka. Strzelec widzi cel z nałożoną na niego czerwoną kropką dzięki temu, że układ, który emituje światło, znajduje się poniżej linii celowania.

Przezroczyste celowniki kolimatorowe występują w 2 odmianach. W wersji otwartej układ optyczny ma za zadanie wyłącznie skierować wiązkę światła od źródła do oka. Obraz w nich nie jest powiększany. Za to cechują się małą masą i ograniczają pole widzenia strzelca do minimum.

W wersji zamkniętej oprócz układu optycznego załamującego wiązkę skolimowanego światła, zastosowane zostały również soczewki powiększające obraz celu. Dzięki temu strzelec widzi swój cel powiększony zazwyczaj 3,5x.

Celownik Holograficzny – jest najnowszą wersją tych celowników. Dzięki zastosowaniu układu elektronicznego mają możliwość regulacji nie tylko położenia znaku celowniczego, ale także zmianę jasności siatki celowniczej.

Jak ustawić taki celownik?

Tak jak w przypadku zwykłych przyrządów celowniczych, metodą prób i błędów. Celownik kolimatorowy regulujemy w poziomie i pionie do momentu, kiedy siatka będzie zgrywać się z celem, więcej na: https://www.taiwangun.com/pl/celowniki-kolimatorowe.